Riddle of Steel
Oefeningen en spelen


League of Legends

Beschrijving:
3 bruggen worden gevormd. De spelers vormen 2 groepen en een koning wordt voor elke ploeg bepaald. De ploegen plaatsen zich op een van de kant van de bruggen. Die startzones zijn ook derespawn point.
De vechten mogen alleen op de bruggen of op de ingang zone van de bruggen gebeuren. Wanneer een speler een voet buiten een brug zet, sterf hij onmiddellijk.
De spelers kunnen alleen een brug door de extremiteiten ingaan. Op elk moment kunnen de spelers terug gaan om naar een andere brug te gaan. Als ze de andere kant raken, kunnen ze naar een andere brug gaan.

Doel:
De koning van de andere groep verslaan zonder zelf zijn koning te verliezen.

Regels:
Versie 1:
1 pv loc voor de soldaten. 3pv déloc voor de koning.Wanneer iemand sterft gaat hij naar derespawn point voor 10 tellen, daarna schreeuwt hij "ik kom majesteit!" en mag hij terug in het gevecht.
Een persoon per ploeg wordt als « jungler » benoemd, is hij toegelaten om overal van brug naar brug te springen.

Versie2 :
De soldaten krijgen 2pv per loc.
De koning heeft 5pv déloc.
Er zijn twee nieuwe rollen :
De ondersteuning :Een persoon per ploeg kan helen. Om een gewondespeler te helen, moet hij een vrije hand op de schouder van een speler en tot 5 vier tellen. Op het eind van de rekening, wordt de speler totaal geneest en krijgt hij alle zijn pv terug.
De « Carry Ad » :Een persoon per ploeg kan 2 schaden per hit toebrengen.

Wapen:
Vrije keuze.
Pig / Dog

Beschrijving:
Een of meerdere, door het lot gekozen, spelers zijn de jagers. De jacht is geopend en alle andere spelers zijn het wild waar de jagers op jagen. Elke speler dat neergehaald wordt, wordt op zijn beurt een jager en mag mee op jacht. Het wild vermindert dus zienderoog tot er nog maar één overblijft.
Bij elke ronde moet het wild proberen een bepaalde zone over te steken tot de veilige zone. En dit telkens weer, totdat er nog maar een overblijft.

Doel:
Als laatste staan.

Regels:
1 pv loc. De spelers vormen een lijn wild en één of meerdere andere spelers zetten zich tegenover hun als jagers.

Wapen:
Vrije keuze.
De cirkel der verraders

Beschrijving:
Alle spelers staan in een cirkel.

Doel:
Als laatste staan.

Regels:
1 pv zonder loc.Wanneer men neergaat telt men tot een aantal dat op voorhand door de "meester" gemeld is geweest: meestal het aantal spelers -1. De laatste die staat heeft het genoegen om "ik win" uit te schreeuwen. Je eerste tegenstander mag niet één van de twee spelers die in het begin net naast je staan, zijn.

Wapen:
Meestal een enkelvoudig éénhandig wapen, maar mag met een schild of twee wapens.
De Koning

Beschrijving:
De spelers vormen verschillende groepen. In elke groep wordt een koning en zijn twee lijfwachten bepaald. Een cirkel en een respawn point per groep. De koning en de lijfwachten blijven in de cirkel, de soldaten erbuiten. De koning mag de cirkel niet velaten zolang zijn lijwachten niet één maal gestorven zijn. De tegenstanders mogen niet in de crirkel komen.

Doel:
De koning van de andere groep verslaan zonder zelf zijn koning te verliezen. Een aanval én verdedigingswerk dus.

Regels:
1 pv loc voor de soldaten en de lijfwachten. 3pv déloc voor de koning. Wanneer iemand sterft gaat hij naar de respawn point voor 10 tellen, daarna schreeuwt hij "ik kom majesteit!" en mag hij terug in het gevecht.
Wanneer een lijfwacht sterft mag hij niet mer terug in de cirkel. Als beide lijfwachten sterven mogen de tegenstanders in de cirkel komen en mag de koning deze verlaten.

Wapen:
Alle wapens, maar een lans is natuurlijk een voordeel.
The king of the hill

Beschrijving:
Een cirkel. Enkelvoudig gevecht tussen twee personen in een vastgelegde zone. De winner blijft en wordt koning en vecht met de volgende om koning te blijven.

Doel:
De koning verslaan.

Regels:
1pv loc.Telkens er een nieuwe tegenstander komt worden de pv terug op 1 gebracht. Men kan de meilijkheid verhogen door niet te regenereren.

Wapen:
Alle mogelijkheden.Gevechtlinie

Beschrijving:
Een lijn met aan elke zijde evenveel soldaten.

Doel:
Als laatste aan een zijde blijven.

Regels:
1pv loc. Wanneer men verslagen wordt verandert men van kant van de lijn en regenereert men. De lijn oversteken komt overeen met zelfmoord.

Wapen:
Liefst eenhandige wapen maar men mag andere combinaties gebruiken.
Arena

Beschrijving:
Een ring.Eneklvoudig gevecht.

Doel:
Zo lang mogelijk in leven blijven.

Regels:
1pv loc. De eerste gladiator kiest zijn wapens evenals de tweede. De verlies verlaat de ring. Zijn vervanger moet andere wapens pakken dan diegene die nog in de ring staat. Alle pv worden na elk gevecht geregenereerd.

Wapen:
Alle mogelijkheden.
De gang

Beschrijving:
Een gang breed genoeg voro 3-4 personen. 3 teams.

Doel:
Team 1: team 2 afmaken voor het einde van de gang.
Team 2: het einde van de gang halen.
Team 3: team 1 helpen.

Regels:
1pv loc. Team 1begint in de meerderheid tegen team 2 n moet deze afmaken voor dat team 2 in contact komt met team 3 die deze dan vervoegt. Team 1 zal hierna moeten proberen om uit de gang te geraken.

Wapen:

Alle mogelijkheden.
L'homme blessé

Beschrijving:
Een vloertapijt en 2 personen.

Doel:
De man op het tapijt is gewond (zit) en moet zien te overleven. De andere wil hem afmaken.

Regels:
1 pv loc. De gewonde kiest welk been gewond is. De aanvaller draait rond de gewonde man om hem af proberen te maken.

Wapen:
Eénhandig wapen + schild.
De tunnel

Beschrijving:
Een gang met alkoven. 2 tot 3 verkenners en een team tegenstanders.

Doel:
De verkenners moeten het einde van de tunnel halen.

Regels:
2pc lov voor de verkenners. De tegenstanders 1pv loc. In elk alkoof bevindt zicht een soldat die de verkenners wil tegenhouden. Diegenen die vallen gaan uit de weg.

Wapen:
Eénhandig wapen + schild maar alle combinaties zijn mogelijk.