Riddle of Steel
Verklarende woordenlijst


Locatie
Er zijn zes locaties : het hoofd, het torso, één per been en één per arm. De hals telt mee als het hoofd. Het torso stopt aan de riem. De benen beginnen ter hoogte van de billen en de armen vanaf de schuine lijn tussen de oksel en de deltaspier, om een hoek van 45° te vormenHP loc.
Hiermee bedoelt men: Hit Point per locatie. Het aantal punten per locatie dus.HP déloc.

Hiermee bedoelt men: Hit Points zonder locatie. Het totaal aantal punten dus. Een globaal beheer, geen zonaal beheer.Korte wapens :

Een wapen van minder dan 60cm.Eénhandig wapen :

Een wapen tussen de 60 en de 110cmTweehandig wapen:
Een wapen dat met beide handen bedient wordt, met een lengte tussen de 110 en 150cm.Paalwapens :

Een tweehandig wapen tussen de 150 en 220cm.Vlegel :

De vlegels zijn de enige wapens die niet tot bovenstaande soorten behoren.
Om binnen de BWAT veiligheidscriteria te blijven is een éénhadige vlegel maximum 130cm lang en een tweehandige maximum 170cm..Klein schild :

Schild dat in een vierkant van 70cm op 70cm past.Groot schild :

Schild dat in een vierkant van 60cm op 1200cm past oftewel met een maximum diameter van 90cm.